/gentoo-portage/x11-terms/

26 directories 2 files
Name Size Modified
alacritty
aterm
cool-retro-term
eterm
gnome-terminal
guake
kitty
kitty-terminfo
kterm
lilyterm
mate-terminal
mlterm
mrxvt
pangoterm
qterminal
root-tail
roxterm
rxvt-unicode
sakura
st
terminator
terminology
tilda
xfce4-terminal
xterm
yeahconsole
Manifest.gz 4.4 KiB
metadata.xml 1.4 KiB